Oranjevereniging Wierden – Koningsdag 2019

In de afgelopen maanden zijn wij als bestuur van de Oranjevereniging Wierden druk bezig geweest om een volwaardig programma in elkaar te zetten voor het vieren van Koningsdag 2019, dit jaar vanaf vrijdagmiddag 26 april t/m de traditionele afsluitende oecumenische dienst op de zondagmiddag van 28 april. Drie dagen van festiviteiten midden in ons mooie dorp Wierden, dit jaar voor de 12e keer alweer, waarbij we onze Koning Willem Alexander van harte gelukwensen met zijn 52e verjaardag. Voor alle details verwijzen we u graag verder op deze website.

Dit jaar zal het tevens de laatste keer zijn dat onze burgemeester Robben als zodanig aanwezig zal zijn bij de festiviteiten en ook voor de laatste keer de aubade zal afnemen. Zoals we allen weten legt de heer Robben medio dit jaar in juni zijn taken als burgervader neer en vanaf deze plaats willen wij hem van harte bedanken voor alle medewerking en bijdragen in de afgelopen negen jaren en spreken de wens uit dat hij als ambteloos burger nog met veel plezier en gezondheid van zijn vrije tijd mag gaan genieten in onze mooie gemeente. Burgemeester, het ga u goed en dank voor alle ondersteuning door de jaren heen!

Tenslotte doen wij nog eens een dringend beroep op u om ons te (blijven) steunen als donateur, wij hebben u echt nodig. Als bestuur blijven wij streven naar gratis toegang tot alle activiteiten en daarom roepen we u op om ons als donateur voor een tientje per jaar hierbij te helpen. Aanmelden kan simpel via onze website of tijdens het Koningsfeest zelf. Met dank aan onze trouwe sponsoren, zonder wie een dergelijk feest überhaupt onmogelijk zou zijn, hopen we u tijdens het Koningsfeest 2019 massaal te mogen begroeten.

Gerhard Nijmeijer, voorzitter.

Programma 2019

Volledige programma