Oecumenische dienst

Jaarlijkse samenkomst kerken van Wierden in de Oranjetent!

De samenkomst van de Wierdense kerken (op zondag 29 april om 15.00 uur) in de tent van de Oranjevereniging voldoet, gezien de grote opkomst elk jaar, aan de behoefte belangrijke thema’s met elkaar te vieren en te delen. De voorbereidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van de Evangelisch Molukse Kerk, de Sint Jan de Doper, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Baptisten Gemeente Ichtus en de Oranjevereniging van Wierden.

Het thema voor 2018 is: ZORG VOOR ELKAAR

Er is dankbaarheid voor het vele goede en mooie dat mensen gegeven is. Tegelijk is er ook het besef dat er geen eerlijke verdeling is. De kerken willen daarom ook daadwerkelijk de zorg voor elkaar uiten.

SAMEN DELEN VAN WAT WE HEBBEN: Voedselproducten voor de BOWIE.

Bij de ingang van de tent staan winkelwagentjes klaar voor de voedselproducten (houdbaar), die de mensen van Wierden met anderen willen delen. Tijdens de bijeenkomst zal een vrijwilligster van BOWIE vertellen over het werk van deze stichting.

De samenkomst is bedoeld voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door het koor Spirit van de St. Jan de Doper uit Wierden. Voorgangster is pastor Wichers Schreur van de St. Jan de Doper. Er wordt tijdens de samenkomst een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten en ten bate van de stichting Bowie.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie en een heerlijke plak krentenwegge. Voor de kinderen is er ranja.

Het is geweldig dat rond ons koningsfeest, de kerken van Wierden weer mensen samenbrengen!