Oecumenische dienst

Jaarlijkse samenkomst kerken van Wierden in tent Oranjefeest!

Belangrijke thema’s met elkaar vieren en delen en elkaar ontmoeten, dat is het doel van de  samenkomst van de Wierdense kerken in de tent van de Oranje vereniging. Deze wordt wegens groot succes dit jaar al weer voor de 8e keer gehouden!

De samenkomst wordt voorbereid door vertegenwoordigers van de Evangelisch Molukse Kerk, de Sint Jan de Doper, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Vrije Baptisten Gemeente Ichtus en de Oranjevereniging van Wierden.

Dit jaar zal het thema “Veilig thuis” centraal staan.

De samenkomst is bedoeld voor jong en oud. Iedereen is van harte welkom!

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de praiseband van de Hervormde gemeente en het dameskoor “Laha Roy” en mannenkoor “Sion” van de Evangelisch Molukse Kerk.

Voorganger is Ds. Huib Donken, Hervormde Gemeente.

Er wordt tijdens de samenkomst een collecte gehouden voor weeshuis Caleb House. Tijdens de samenkomst wordt kort verteld over dit doel en waarom ze het zo goed kunnen gebruiken.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie en een heerlijke plak krentenwegge. Voor de kinderen is er ranja.

Het is geweldig dat rond ons koningsfeest de kerken weer mensen samenbrengen! Zien we u ook??