Oecumenische dienst

Samenkomst kerken van Wierden rond thema BEVRIJDING

Belangrijke thema’s met elkaar vieren en delen en elkaar ontmoeten, dat is het doel van de  jaarlijkse samenkomst van de Wierdense kerken in de tent van de Oranje vereniging. Helaas kon in 2020 het op grootse wijze vieren van de bevrijding , toen 75 jaar geleden, niet doorgaan. Nu het wel weer kan zijn we blij dat we met de kerken van Wierden ons kunnen aansluiten bij het vieren van onze vrijheid!

Het thema van de oecumenische viering is: VRIJHEID

We uiten onze dankbaarheid, bezinnen ons op wat vrijheid voor ons betekent en vragen Gods zegen om met elkaar die vrijheid ook in stand te houden.

De samenkomst wordt voorbereid door vertegenwoordigers van de Evangelisch Molukse Kerk, de Sint Jan de Doper, de Gereformeerde Kerk, de Hervormde Kapel, de Hervormde Gemeente, de Baptisten Gemeente Ichtus en de Oranjevereniging van Wierden.

De muzikale begeleiding wordt dit jaar verzorgd door Jongerenkoor Power uit Wierden.

Voorganger is Ds. Kees Benard van de Hervormde Gemeente “De Kapel”.

Er wordt tijdens de samenkomst een collecte gehouden voor de Stichting Oost Europa in Wierden. Zij geven ook hulp en steun aan Oekraïne.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie/thee aangeboden door ’t Coopmanshuys met een heerlijke plak krentenwegge aangeboden door AH Vosselman Wierden. Voor de kinderen is er ranja.

Rond het koningsfeest samen onze vrijheid vieren! Mogen we u/jou ook begroeten?