Aubade

Aubade

Koningsdag begint om 09.00 uur met een traditie die al vele jaren het begin van Koningsdag, voorheen Koninginnedag, is. De Aubade.

Een aubade is een rituele opvoering van een muziek- of zangstuk die plaatsvindt in de morgen. Kenmerkend voor een aubade is dat het in het openbaar gebeurt, in de open lucht. Vroeger was het een vorm van hofmakerij. De ridder die zijn geliefde toezong. Tegenwoordig zingen wij onze Koning toe op zijn verjaardag. De burgemeester treedt op als vertegenwoordiger van Koning Willem Alexander.

Scouting Llanos is aanwezig om de vlag te hijsen en De Harmonie Wierden zorgt ook dit jaar weer voor de muzikale ondersteuning. Ook de majorettes en de minirettes van De Harmonie zijn er weer bij.

De tekst van Het Wilhelmus en het Twentse Volkslied krijgt u van ons uitgereikt.

We zien u graag op 27 april om 9.00 bij het bordes van ons gemeentehuis.